Profilaktyka - Pruszcz

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK)

Świadczenie w ramach programu udzielane jest bezpłatnie i bez skierowania.

Program profilaktyczny  ma na celu wykluczenie ryzyka:

·         zawału serca             •   miażdżycy                 •  nadciśnienia           •   udaru mózgu

 

Możesz z niego skorzystać w naszej przychodni, jeżeli:

·         Jesteś naszym Pacjentem POZ

·         Jesteś w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

 

W ramach programu  pielęgniarka przeprowadzi u Ciebie pomiary i wywiad.

 Wykonane zostaną:

·         badania laboratoryjne:   gospodarka lipidowa  (Cholesterol całkowity,  HDL  LDL Trójglicerydy ,Cholesterol nie-HDL )  oraz  glukoza

·         pomiar ciśnienia tętniczego krwi

·         badania antropometryczne: masa ciała, wzrost, obwód w pasie, wskaźnik masy ciała

 

Jaki jest cel tego programu?

·         zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób związanych z układem krążenia u pacjentów objętych programem

·         zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Przychodni .

_____________________________________________________________________________________________________________________

PROFILAKTYKA 40+

Masz 40 lat lub więcej? Skorzystaj z bezpłatnych badań diagnostycznych.

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • Infolinii 22 735 39 53 - (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.   https://pacjent.gov.pl/

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawierać będzie badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierać będzie ww. badania poszerzone o PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
3) ocena miarowości rytmu serca.

Gdzie można wykonać badania:

Laboratorium Diagnostyka:

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 104/106  w godzinach 8:00-10:00

Gdańsk, ul. Jabłoniowa 29b  w godzinach 8:00-10:00

Gdańsk, ul. Wileńska 44w godzinach 8:00-10:00

Pruszcz Gdański, ul. Cicha 12 w godzinach 8:00-10:00

Wszystkie laboratoria: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania______________________________________________________________________________________________________________________

PROFILAKTYKA  GRUŹLICY

 

Kto może korzystać z programu

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

Program realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Najważniejsza jest tu znajomość środowiska świadczeniobiorców, która umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki poz.

Na czym polega program

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.
Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie - przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność (leki immunosupresyjne, sterydy).
Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Opis problemu zdrowotnego

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu.
Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.

Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu.
Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie oraz złe warunki mieszkaniowe.
Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie
immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15mg/dobę, szybka utrata masy ciała.

Wzrastająca, w niektórych województwach, liczba zachorowań na gruźlicę, wymaga działań w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone leczenie chorego sprawia, że już po miesiącu pacjent przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

Cele ogólne i szczegółowe programu:

 • Cele główne:
  - zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
  - objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
  - zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę;
 • Cele pośrednie:
  - podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, danych epidemiologicznych właściwego terenu, ośrodkach medycznych prowadzących terapię oraz podstawach prawnych obowiązku leczenia,
  - zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych - gruźlicy i chorób płuc.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Bezpłatna kolonoskopia profilaktyczna w znieczuleniu

Na badanie kwalifikują się osoby:
- w wieku 50-65 lat, które nie mają objawów klinicznych sugerujących raka
oraz nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat
- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego
stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
- w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości gruczolakowatej,
Badania są wykonywane
w Domu Medycznym „Otomińska”
Gdańsk, ul. Otomińska 15c,
więcej informacji tel.: 58 763 94 34    https://ncm.com.pl_____________________________________________________________________________________________________________________________

Program profilaktyki Raka Piersi
ma na celu zmniejszenie liczby kobiet, które chorują i umierają na raka piersi
Program jest dla Ciebie jeżeli jesteś kobietą w wieku 50-69 lat,
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
Informacje:
Dom Medyczny „Jagiellońska”,
ul. Jagiellońska 7, Gdańsk
więcej informacji tel.: 58 763 93 15   https://ncm.com.pl