Plan pracy - Pruszcz

PLAN PRACY LEKARZY       

27.06.2022 - 01.07.2022
Lek. med. Ewa Malinowska - lekarz rodzinny

poniedziałek:  12:00 -  18:00

wtorek: 08:00 - 18:00

środa:  -

czwartek:  -

piątek: 14:00 - 18:00


Lek. med. Magdalena Dmochowska-Joeck - lekarz rodzinny, internista

poniedziałek: 08:00 - 12:00

wtorek: -

środa: -

czwartek: 8:00 - 12:00

piątek: -


Lek. med. Katarzyna Terlikowska - lekarz rodzinny

poniedziałek: 12:00 - 18:00

wtorek: 8:00 - 15:00

środa: 8:00 - 15:00

czwartek: 12:00 - 18:00 

piątek: 08:00 - 15:00


Lek. med. Urszula Masiulaniec - lekarz pediatra

poniedziałek:  urlop do 04.07

wtorek: -

środa: -

czwartek: -

piątek: -


Lek. med. Ewa Gołebiowska-Kapla - lekarz internista

poniedziałek: -

wtorek: 15:00 - 18:00

środa:  15:00 - 18:00

czwartek: 08:00 - 12:00

piątek: -


Lek. med. Renata Kollek - lekarz pediatra, neonatolog

poniedziałek: -

wtorek: -

środa:  -

czwartek: -

piątek: -


Lek. med. Monika Luboch-Furmańczyk - lekarz pediatra


poniedziałek: 8:00 - 15:00 (12-15 Dzieci Zdrowe Rogozińskiego)

wtorek: -

środa: 12:00 - 18:00

czwartek: 13:00 - 19:00 Dzieci Zdrowe na Rogozińskiego

piątek: 8:00 - 14:00
Lek. med. Anna Zalewska - lekarz pediatra


poniedziałek: -

wtorek: 13:00 - 18:00 Dzieci Zdrowe

środa: 

czwartek: -
piątek: -
________________________________________________________________________________________________________________________________________


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
·        poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
·        od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
·        w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
·        nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
·        nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia,
          a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
·        gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
·        pielęgniarki/położnej
·        lekarską.
w formie telekonsultacji.
W ramach TPK uzyskasz:
·        poradę medyczną
·        e–receptę
·        e–skierowanie
·        e–zwolnienie.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/