Plan pracy - Pruszcz


PLAN PRACY LEKARZY 


27.03.2023 - 31.03.2023


    Lek. med. Ewa Malinowska - lekarz rodzinny

poniedziałek: urlop 20-31.03
wtorek: -
środa: -
czwartek:  -
piątek:  -

    Lek. med. Magdalena Dmochowska-Joeck - lekarz rodzinny, internista

poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: -
środa: -
czwartek: 8.00.-13.00
piątek: -

    Lek. med. Katarzyna Terlikowska - lekarz rodzinny

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 08.00-15.00
środa: 8.00-15.00
czwartek: 12.00-18.00
piątek: 8.00-18.00

    Lek. med. Urszula Masiulaniec - lekarz pediatra

poniedziałek: 8.00-14.30 ul.Rogozińskiego
wtorek: 8.00-13.00
środa: 9.00-12.00
czwartek: 10.00-16.00 ul. Rogozińskiego
piątek:11.00-16.00 ul. Rogozińskiego

    Lek. med. Ewa Gołebiowska-Kapla - lekarz internista

poniedziałek: -
wtorek: 15:00 - 18:00
środa: 15.00-18.00
czwartek: 8.00-12.00
piątek: -

    Lek. med. Renata Kollek - lekarz pediatra, neonatolog

poniedziałek: -
wtorek: - 13.00-19.00 DZIECI ZDROWE ul.Rogozińskiego
środa: - 12.00-19.00 DZIECI ZDROWE ul.Rogozińskiego
czwartek: -
piątek: -

    Lek. med. Anna Zalewska - lekarz pediatra

poniedziałek: -
wtorek:
środa:  -
czwartek: -
piątek: -
Lek.med. Grzegorz Stępowski
poniedziałek-
wtorek-
środa-
czwartek 14.00-18.00
piątek -
Lek. med. Łukasz Chmielewicz- lekarz ( osoby od 18 r.ż.)
poniedziałek: 15.00-18.00
wtorek:
środa: -
czwartek: 15.00.-18.00
piątek: -


NEUROLOG
Lek. med. Jolanta Wierzbicka - lekarz neurolog ( osoby od 18 r.ż.)  - WIZYTY PRYWATNE
ul. Dąbrówki 92/7 Gdańsk

środa: 16:00 - 18:00
________________________________________________________________________________________________________________________________________


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
·        poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
·        od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
·        w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
·        nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
·        nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia,
          a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
·        gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
·        pielęgniarki/położnej
·        lekarską.
w formie telekonsultacji.
W ramach TPK uzyskasz:
·        poradę medyczną
·        e–receptę
·        e–skierowanie
·        e–zwolnienie.
Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/