Kontakt - Pruszcz

Przychodnia „Medycyna Rodzinna”

NZOZ "Medycyna Rodzinna" Sp. z o.o jest zarejestrowana w KRS po nr: 0000008052, kapitał zakładowy: 63 000,000 zł

Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń.

Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość w celu weryfikacji tych uprawnień oraz przy odbiorze recept, skierowań lub wyników.

Dojazd